PFE101 Unix ve Linux'un Temelleri

Linux işletim sistemine giriş düzeyinde bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik olan bu eğitimler 30 saat sürmektedir. Eğitimlerdeki amaç katılımcıların Linux işletim sistemi konusunda okuryazar olması, temel Linux komutlarının öğrenilmesi ve kullanıcı düzeyinde gerekli yeteneklerin kazanılmasının sağlanmasıdır.

KİMLER ALMALI?

Linux işletim sistemine giriş düzeyinde bilgi sahibi olmak isteyenlere yönelik olan bu eğitimler 30 saat sürmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ

Önerilen eğitim süresi, 5 gün, toplam 30 saattir.

KATILIMCI ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ

Temel bilgisayar okuryazarlığı.

Amaç

Eğitimlerdeki amaç katılımcıların Linux işletim sistemi konusunda okuryazar olması, temel Linux komutlarının öğrenilmesi ve kullanıcı düzeyinde gerekli yeteneklerin kazanılmasının sağlanmasıdır.

Konu Başlıkları

 • Unix, Linux nedir, nasıl kurulur?
 • Linux ile ilk adımlar
 • Kullanıcılar ve kullanıcı grupları
 • Dosya ve dizin erişimi
 • Dosya ve dizin erişimi denetimi
 • Diskler ve dosya sistemleri
 • Standart girdi ve çıktı
 • Linux kabuğu ve özellikleri
 • Metin işleme
 • Süreçler ile ilk adımlar
 • X-Windows grafik arayüzü
 • Metin editörleri
 • Kabuk programlama
 • Sistem servislerine ilk adımlar
 • Mantıksal hacim yönetimine giriş

Eğitim Materyalleri

Eğitim öncesinde ders notları verilecek, ayrıca eğitim sırasında kurulumlar için gerekli olan ortam (CD, DVD vb) ve/veya disk imajı katılımcılara dağıtılacak. Eğitim içeriğindeki uygulamaların katılımcılar tarafından denenmesi sağlanacaktır.

Sertifikasyon

Katılımcılara katılım sertifikası dağıtılacaktır.