SambaBox 5.0 Yayınlandı!
Bizi takip edin

EnterpriseDB Göç Hizmeti

Göçe Nasıl Karar Verilmeli?

Image link

Göç planı yapmak için pek çok sebebiniz olabilir:

Maliyet
Mevcut kullanılan veritabanı sisteminin yüksek maliyeti.
Destek
Beklenilen desteğin verilemiyor/verilmiyor olması.
Bulut
Bulut tabanlı bir sistem kullanabilmek.

Adım adım planlayın!

Image link
Analizler
Uyumluluk
Göç Planı
Göç Testi
Optimizasyon
Canlı Ortama Geçiş
Göç Rehberi

Geçişi nasıl yapacağız diye düşünmeyin!

EnterpriseDB ekibimiz sizin için tüm süreci planlasın.

Fizibilite ve Alternatiflerin Analizi

Göç aşamasında öncelikle göç etmeyi düşündüğünüz veritabanı alternatiflerini analiz etmelisiniz. Analiz sonrası karar verilen veritabanına/veritabanlarına göçün uygulanabilirliğini göz önünde bulundurmalısınız. Veritabanınıza ait uygulamalarınızın her biri için göç hedefi olarak hangi veritabanı teknolojilerinin doğru seçim olduğunu değerlendirmelisiniz. Veritabanını kullanan bazı uygulamaların diğer çözümler tarafından daha iyi karşılanabilen gereksinimleri olabilir. Bu sebeple göç esnasında tercih edeceğiniz seçimi doğru planlamanız gerekmektedir.
Image link
Püf Nokta
Çok sayıda uygulamayı taşımayı düşünüyorsanız, ilk olarak, taşımak istediğiniz uygulamaları belirlemeli ve buna uygun bir kısmi göç planı hazırlamalısınız. Bunun sebebi, tüm veritabanı kümenizi riske atmamak ve veri bütünlüğünüzü planlı bir şekilde göçe hazırlamaktır. Birden fazla uygulama olduğu durumlarda göç sürecinin karmaşıklığını analiz etmek ve önceliklendirmek doğru olacaktır.
Projenize destek olalım

Uyumluluk

Karşılaşılabilecek uyumluluk sorunlarını gidermek için çözümlerin daha kapsamlı incelenmesi ilerleyen aşamalarda yapılacak olsa da, henüz göç planlaması adımında olası göç sorunlarını belirlemek de önemlidir.
Image link
Projenize destek olalım

Göç Planı

Göç planınıza konu olacak veritabanlarının hangileri olacağına karar verirken birkaç faktörü düşünmelisiniz. Şirketinizin ilk veritabanı göçü ise, daha kolay, daha düşük riskli bir göç ile başlayabilirsiniz. Edineceğiniz tecrübe, yüksek hacimli sunucularınızın göçünde rahat etmenizi sağlar. Oracle konusunda deneyimliyseniz, PostgreSQL’e çok kolay adapte olacağınızı göreceksiniz.
Image link

Planlama sürecine yeterince dikkat etmek, başarı şansını artırır ve göç sürecinin sonlarında istenmeyen sürprizlerin sayısını azaltabilir.

Kendinizi yeterince güvende hissetmezseniz, veritabanı yönetim hizmeti sunan profesyonel bir şirketten danışmanlık servisi alabilirsiniz.

Uygulama önem sırasına karar verdikten sonra, performans, kullanılabilirlik, yönetim ve entegrasyon gibi gereksinimlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Veritabanınızı, platformunuzu, yüksek erişilebilirlik gereksinimlerinizi, hem göç sürecini hem de göç sonrası mimariyi planlamak adına önceden tasarlamalısınız.

Püf Nokta
Veritabanı göç işlemleri sırasında, veritabanını kullanan uygulamaları da göz önünde bulundurmalısınız. Genel olarak, kaynak kodunu değiştirebildiğiniz bir kurum içi uygulama veya web sitesi için göç çok kolay şekilde gerçekleştirilebilir. Göç edilecek veritabanı için destek sağlamayan, üçüncü kişiler tarafından geliştirilmiş bir ticari yazılım ürünü, ek geliştirmeler isteyebileceğinden, göç sırasında zahmetli bir süreç yaşanabilir.
Projenize destek olalım

Göç Testi

Göç sürecinin kapsamı ne olursa olsun, göçü tamamlanan uygulamanın beklendiği gibi çalıştığı doğrulanmalıdır. Bu noktada bazı testlerin yapılması gerekmektedir.
Nesnelerin ve verilerin eksiksiz şekilde hedef veritabanına taşındığını ve kaynak veritabanıyla tutarlı olduğunu,
Veritabanının ve uygulamanın önceki işlevini koruduğunu,
Veritabanının ve uygulamanın performansının kabul edilebilir olduğunu doğrulamalısınız.
Image link
Projenize destek olalım

Göç Sonrası Optimizasyon ve Yapılandırma

Göç sonrasında, gerekli tüm veritabanı eklentilerinin yüklenildiğinden ve test aşamasında tanımlanan ve doğrulanan değişikliklerin üretim ortamına yansıtıldığından emin olunmalıdır. Kaynak veritabanında bu süreçte yapılan değişiklikler varsa bunların da üretim ortamına yansıtılması gerektiğinin de unutulmaması lazım. Sistem, test ortamında gerçekleştirilen performans testi sonuçlarından elde edilen önerilere göre yapılandırılmalıdır.
Image link
Püf Nokta
Sistemi en iyi şekilde çalışmaya hazırlamak için, veritabanı parametre ayarlamalarının ve uygulama bağlantılarının yapılması da gerekecektir. Bu aşamada aynı zamanda, kimlik doğrulaması yöntemleri, yüksek erişilebilirlik, felaket kurtarma ve güvenlik gereksinimlerinin de test edilmesi sağlıklı olacaktır.
Projenize destek olalım

Canlı Ortama Geçiş

Bu aşamada aşağıdaki maddelerin uygulanması gerekmektedir:
Test ortamında test edilip üretim ortamına taşınması kararlaştırılmış olan tüm nesne ve verilerin üretim ortamına geçişinin sağlanması gerekmektedir.
Veriler kaynak veritabanından doğrudan alınıyorsa, canlı ortama geçiş anında yeni veritabanının eski veritabanıyla senkronize olması için kaynak veritabanın yazmaya kapatılması gerekmektedir. Bu noktada kesinti gerekecektir. İhtiyaç duyulacak kesinti kullanılan yönteme göre farklılık gösterebilir.
Image link
Sistem, göçü gerçekleştirilen uygulamayı yeni veritabanıyla kullanmaya başlayacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırma, eski veritabanındaki tüm operasyonlar tamamlandıktan sonra yapılmalıdır. Yani eski veritabanında tamamlanmamış veya yarım kalmış bir operasyon olmamalıdır.
Üretim ortamının göçü tamamlanmış ortamda kullanıma açılmasıyla canlı ortama geçiş süreci tamamlanacaktır.
Projenize destek olalım

EnterpriseDB'ye Güvenli Sorunsuz Hızlı Geçiş İçin

Bize Ulaşın
Yeni

Kayıtlar Başladı!

PostgreSQL 13 Associate Certification Sınavına Yönelik Eğitim İçin Kayıtlar Başladı

Eğitim Bilgi Formu

Egitim Talebi

Image link
Image link