SambaBox 4.4 Yayınlandı!
Bizi takip edin
EDB Postgres Advanced Server

EDB Postgres Advanced Server Performans

Dünyanın en gelişmiş açık kaynak veritabanı

Projelerinizle ilgili bize ulaşın
Image link

Daha fazla bilgi almaya mı ihtiyacınız var?

Bizimle iletişime geçin

EnterpriseDB size ve kurumunuza PostgreSQL veri tabanlarını kullanabilmeniz, verinizi PostgreSQL’e taşıyabilmeniz (göç) için; veri koruması, yedekleme, performans geliştirme ve felaket yönetimi gibi üst düzey özellikler için özel araçlar sağlamaktadır.

Burada sadece bir kısım öne çıkan PAS Performans geliştirmeleri ele alınmıştır.

Sorgu Optimizasyon İpuçları

Query Optimizer Hints yazılım geliştiricilerinin, dahili SQL Optimizasyoncusuna optimizasyon yaparken nasıl davranacağına yönelik katkıda bulunmalarını sağlar. Zira bazı durumlarda verinin yapısını yazılım geliştirici bilir ama SQL Optimizasyoncusu bilmez. Örneğin yazılımcı bir indeksin o sorgu için daha seçici olduğunu biliyor olabilir.

Sorguların yazılımın ihtiyaçlarına uygun plan ile çalıştırılması ve optimizasyonu için birçok ipucu mevcuttur. Sorgu bazı satırları hızlıca getirmek üzere belirli bir plan ile işletilmek üzere yönlendirilebilir veya belirli bir join kullanmak üzere optimize edilebilir.

Sorgu Optimizasyon İpuçları yazılım geliştiricilerine ek esneklikler ve sorgu işletim esnasında ek kontrol gücü sağlayarak, uygulamanın her daim belirli, kararlı bir performansı yakalamasını sağlar.

İhtiyaçlarınızı görüşelim
Sorgu İpucu
Açıklama
ALL_ROWS
Sonuç kümesinden tüm satırları getirmek üzere optimize
CHOOSE
Varsayılan durum. Sonuç kümesinden belirli miktarda satırı getirmek üzere herhangi bir optimizasyon içermez
FIRST_ROWS
Sonuç kümesinden ilk satırı getirmek üzere optimize
FIRST_ROWS_10
Sonuç kümesinden ilk 10 satırı getirmek üzere optimize
FIRST_ROWS_100
Sonuç kümesinden ilk 100 satırı getirmek üzere optimize
FIRST_ROWS_1000
Sonuç kümesinden ilk 1000 satırı getirmek üzere optimize
FIRST_ROWS(n)
Sonuç kümesinden ilk [n] satırı getirmek üzere optimize
FULL(table)
Tabloda sıralı bir tam tarama gerçekleştirir
INDEX(table[ index] […])
İlişkiye erişim için tablodaki [index]’i kullanır
NO_INDEX(table [ index] […])
İlişkiye erişim için tablodaki [index]’i kullanmaz
USE_HASH(table […])
Tablosunun join niteliklerini kullanarak oluşturulan bir hash’i kullanır
NO_USE_HASH(table […])
Tablosunun join niteliklerini kullanarak oluşturulan bir hash’i kullanmaz
USE_MERGE(table […])
Join tablosu için birleştirilmiş sıralama kullanır
NO_USE_MERGE(table […])
Join tablosu için birleştirilmiş sıralama kullanmaz.
USE_NL(table […])
Tablo için içiçe geçmiş (nested loop) döngü kullanır
NO_USE_NL(table […])
Tablo için içiçe geçmiş (nested loop) döngü kullanmaz
PAS Performans

EDB*Loader ile Hızlı Veri Aktarımı

EDB*Loader’ın text dosyaları Postgres veritabanına alırken performansı artırıcı özellikleri mevcuttur.

PostgreSQL’in standardı COPY komutudur, ancak yükleme zamanını artıran önemli limitleri vardır. Bunlardan ilki, sabit genişlikli dosyaları alırken bunların önce ayrılmış (örneğin virgül ile) dosya haline getirilmesi gerekliliğidir.

“COPY” komutunun diğer önemli limitasyonu ise hata kontrolünün olmamasıdır. “COPY” komutu kullanıldığında, dosyadaki tek bir satır hatalı ise geri kalanların aktarımının da yapılamaması, dosyanın incelenerek yeniden düzeltimesinin gerekliliğidir.

EDB*Loader ise bu satırları gözardı edilenler olarak farklı bir dosyaya atar ve sadece bu satırların düzeltilerek yeniden yüklenmesini sağlar. Diğer satırlar ise sisteme alınır.

Direct Path, Paralel Çalışma ve Append

Diğer taraftan EDB*Loader’ın sağladığı en önemli avantaj, yükleme performansını çok fazla artıran “Direct Path” yüklemesidir. Direct Path yüklemesi, toplu dosya işleme aktarma performansını önemli ölçüde etkileyen, yavaşlatan bazı işlemlerin bypass edilmesini sağlarken, kullanıcıya hepsini işlet veya hata varsa hiçbiri alma seçeneğini de sunar.

Direct Path yüklemesi işlenen satırları ele alarak, bir kontrol dosyasında sunulan sütun özelliklerine göre ayrıştırır. Ayrıştırdığı veriyi daha sonra sütün veri tipine çevirerek dahili bir veri yapısı oluşturup bunu doğrudan Postgres veri bloğu formatına çevirerek içeri alır.Doğrudan veri dizinine yazılan bu işlenmiş veri bloğu sayesinde yüksek içeri alma performansı sağlanır.

PAS 9.0 sürümünden itibaren EDB*Loader’a aynı tabloya birden fazla dosyadan aynı anda içeri aktarım yeteneği kazandırılmış ve böylece içeri aktarım performansında çok daha ileri kazanımlar sağlanmıştır. Paralel yükleme özelliği artık EDB Migration Araçları içerisine de alınmıştır ve bu sayede veri göçü işlemlerinin daha hızlı yapılması sağlanmıştır.

EDB*Loader ile içeri aktarımlar sırasında kullanabileceğiniz APPEND seçeneği sayesinde hedef tablonun boş olmasını da gerektirmez.

İhtiyaçlarınızı görüşelim

SQL Profilcisi

Postgres Advanced Server, Postgres Enterprise Manager içerisinde gelen bir SQL Profiler içermektedir.

SQL Profiler seçilen veritabanını inceleyerek buraya gelen SQL komutlarının raporunu çıkartır. orgu profili raporu, veritabanı uzmanlarına sistemlerinin veya yazılımlarının performansını artırmada en büyük yardımcılardan birisidir.

Sorgu profil raporları iki temel amaç için kullanılabilir:

 • İşletimi uzun süren sorguların tespit edilerek yeniden optimize edilmesi ile performans artışı
 • Sürekli tekrarlanan SQL komutları veya zaman alıcı işlemler içeren fonksiyonların tespiti ve optimizasyonu ile performans artışı
İhtiyaçlarınızı görüşelim
PAS Performans

Toplu SQL İşlemleri

Yüksek sayıda satır içeren devasa sonuç kümelerini getiren SQL sorguları mümkün olan en performanslı şekilde çalışamayabilirler. Bunun sebebi, veritabanı motoru ile prosedürel dil kodu arasında bu sonuç kümelerinin transferi sırasında sürekli oluşan bağlam (context) değişimleridir.

Bu verimsizlik, sonuç kümelerinin belleğe aktarımı ve istemcinin sonrasında erişimi sağlanarak hafifletilebilir. Postgres Advanced Server’ın SPL olarak adlandırdığımız saklı yordam dili (stored procedure language), BULK COLLECT özelliği sayesinde büyük sonuç kümelerinin bellek içi bir koleksiyonda toplanmasını sağlar.

Bu tür büyük imleçleri işleyen PL/pgSQL fonksiyonlarının BULK COLLECT kullanan SPL fonksiyonlarına çevrilmesiyle performans 100% ve üzerinde arttırılabilir.

Dizin Danışmanı

Postgres Advanced Server içerisinde gelen bir başka performans analiz aracı Index Advisor (Dizin Danışmanı)’dır.

Index Advisor, veritabanı uzmanlarına ve yazılım geliştiricilerine, bir veya birden fazla SQL ifadesini analiz ederek daha performanslı veri tarama için oluşturulması gereken yeni dizinler (index) ile ilgili tavsiyelerde bulunur. Bunu birden fazla sütunu içeren bileşik dizinler için de yapabilmektedir.

Index Advisor, tüm veri değiştirme (INSERT, UPDATE, DELETE) ve SELECT ifadelerinde devreye girer.

Index Advisor tanı raporunda şu bilgilere de yer verir:

 • Yeni oluşturulacak dizinler sayesinde performans artışları
 • Yeni dizinlerin boyutu
 • Yeni dizinlerin oluşturulmasında kullanılacak tanımlama bilgisi (DDL)
İhtiyaçlarınızı görüşelim
PAS Performans

Kod Profilcisi

Kod profili çıkartma işlemi bir veya daha fazla prosedürel veritabanı kod parçasının çalıştırılarak performans kıyaslamasının yapılması ve işletim esnasında nerede, ne kadar zaman harcandığının çözümlenmesidir.

Profilleme ile genellikle şu soruların cevapları aranır:

 • İşletim süresinin büyük kısmı hangi kod parçası tarafından işgal ediliyor?
 • Bir döngü kaç kere işletilmekte?
 • Hangi kodlama yaklaşımı istenen sonucu vermekte daha performanslı?

Profilleme yapmadan, yukarıdaki gibi soruların cevapları sadece tahmine dayalı olur. Veritabanı ve yazılım uzmanları ellerinde güçlü araçlar yoksa, genellikle kod parçalarının aralarına bazı ifadeler yerleştirmek, cevap süresini yazdırmak gibi ilkel profilleme teknikleri kullanırlar. Bunlara ilkel dememizin sebebi bu şekilde bir çalışma zahmetli ve zaman alıcı olduğu kadar, hataya da açıktır. Çoğunlukla bir ava benzer, oltayı atar ve beklersiniz, balık yoksa başka bir yere olta atmanız gerekir. Code Profiler ile bu sıkıntıları yaşamazsınız.

Özellikle Oracle DBMS_PROFILER kullanıcıları Code Profiler kullanırken kendilerini çok rahat hissedecekler.

Bir veya daha fazla saklı yordamı veya fonksiyonu profillemek için veritabanı veya yazılım uzmanının yapması gerekenler kısaca:

 • Profiler’ı çalıştırıp bir oturum adı vermek:
       (EXEC dbms_profiler.start_profiler)
 • Profillenecek kodu çalıştırmak
 • Profillemeyi durdurup istatistiksel veriyi analiz etmek:
       (EXEC dbms_profiler.stop_profiler;)

Code Profiler tarafından üretilen tanılama raporu işletme süreleri, I/O bilgileri, bekleyen olaylar, işletme sayıları ve daha birçok yardımcı bilgiyi içermektedir.

DynaTune Dinamik Optimizasyon

DynaTune™ sunucu donanımına bağlı olarak veritabanı iş yükünün doğru optimizasyonun sağlanması için kullanılır. DBA’lerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu olan performans optimizasyonunu en basite indirgeyerek size yardımcı olur.

Popüler veritabanı uygulamaları performans optimizasyonu yarışında “ne kadar çok ince ayarın varsa o kadar iyisin” anlayışı ile hareket etmekte ve her sistem değişkenini bir ayar düğmesi haline getirmektedirler. Buna karşın bir DBA olarak bunca ince ayarın tamamını bilmek, hangi durumlarda kullanılacağını öğrenmek ve en önemlisi, her ince ayarın etkisini ölçmek saç baş yoldurabilecek bir hal alabilmektedir. Bu sebeple bir çok veritabanı iş yükü doğru optimize edilmemiş şekilde çalışmaya devam etmektedir. Veritabanı uzmanları, DBA eğitimi veren üstadlar bilirler ki, en iyi yaklaşım önce en çok performans getirisi sağlayacak temel bir ayar seti ile başlamak ve sonra gerekirse ince ayarlara geçmektir.

DynaTune, Postgres veritabanı optimizasyonundaki belirsizlikleri ortadan kaldırır.

Geniş bir donanım yelpazesi ve veri setleri üzerinde yapılmış bir çok test sonucuna göre oluşturulmuş sofistike, akıllı bir algoritma sayesinde birçok veritabanı optimizasyon ayarını kullanıcıdan alınacak cevaba bağlı olarak iki temel set üzerinde sadeleştirmektedir.

Kurulum esnasında sorulan birkaç soru ile beraber daha başlangıçta, ortalamadan daha iyi bir performans optimizasyonuna sahip olursunuz. Daha sonra kullanım esnası verilerine bağlı olarak daha ince optimizasyon ayarları yapabilirsiniz. Böylece küçük performans getirisi sağlayacak ince ayarlarla uğraşarak ayarların içinde boğulmayı önleyerek, bu önemli olduğu kadar karmaşık işi basite indirger.

DynaTune, donanım arttırdığınızda veya değiştirdiğinizde, örneğin bellek artırımı yaptığınızda, otomatik olarak mevcut ayarları yeniden kalibre eder ve veritabanı iş yükünün önceki ile uyumlu şekilde donanımı kullanmasını sağlar.

İhtiyaçlarınızı görüşelim
Yeni

Kayıtlar Başladı!

PostgreSQL 13 Associate Certification Sınavına Yönelik Eğitim İçin Kayıtlar Başladı

Eğitim Bilgi Formu

Egitim Talebi

Image link
Image link