Politikalar Hizmet Yeterlilik Politikamız

Profelisin, yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri TSE tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır.

Profelis, TSE-HYB olarak bilinen Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahiptir. Bu belge ile aşağıdaki standartları sağladığı onaylanmıştır.

  • TS 13149 (02.04.2014) İş Yerleri - Yazılım Hizmetleri Veren Yerler için Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren İş Yeri.
  • TS 13573 (26.09.2013) İş Yerleri - Danışmanlık Hizmetleri - Sınıflandırma - Genel ve Özel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren (Hizmet ve Sanayi Sektörü).