Shell Control Box

Shell Control Box (SCB) uzak sistemlere yapılan RDP, SSH, Telnet, VNC, HTTP(s) erişimlerini kontrol eden, aktiviteleri film gibi yeniden oynatılabilir, içinde arama yapılabilir, denetlenebilir, raporlanabilir şekilde kaydeden bir aktivite izleme aracıdır.