PFE701 PHP ve MySQL

Bu eğitim kapsamında veritabanına sahip internet sitelerini PHP ve MySQL kullanarak geliştirilmesine değinilecektir. Ayrıca Temel SQL bilgilerini de kapsar. PHP'nin gelişimi sunucu-taraflı programlamaya odaklanmışsa da, çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan araçlara da sahiptir.

KİMLER ALMALI?

PHP kullanmanın en önemli avantajlarından biri, yeni kullanıcılar için öğrenmesinin oldukça kolay olması ve aynı zamanda profesyonel kullanıcılar için, ileri düzeyde özellikler içermesidir. Kısa sürede PHP ile programlamaya başlayabilir ve birkaç saat içerisinde basit programlar yazmaya başlayabilirsiniz. Dil yapısının önemli bölümünü C, Java ve Perl gibi dillerden almış, kendisine has özelliklerle bu yapıyı pekiştirmiştir. Dolayısıyla C, Java ve Perl bilen kişilerin kolaylıkla adapte olabileceği bir eğitimdir.

EĞİTİM SÜRESİ

Önerilen eğitim süresi 10 gün, toplam 60 saattir.

KATILIMCI ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ

Katılımcıların HTML, CSS, Temel Programlama ve XML konularında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Amaç

Katılımcının; PHP ve MYSQL kullanarak, küçük ya da orta ölçekli bir internet uygulaması geliştirebilecek yetkinliğe ulaşmasının sağlanmasıdır.

Konu Başlıkları

Modül 1: PHP Temelleri
 • PHP Nasıl Çalışır
 • php.ini Dosyası
 • Temel PHP Komutları
 • PHP Tag’ları
 • PHP Fonksiyonları
 • Değişkenler
 • Değişken Tipleri
 • Sabitler
 • PHP Operatörleri
Modül 2: Akış Kontrolü
 • Koşullu İşlem Yönetimi
 • If Koşulu
 • Döngüler
 • while
 • do...while
 • for
 • break ve continue komutları
Modül 03: Diziler (Arrays)
 • Dizilerin İlklendirilmeleri
 • Dizilere Bilgi Ekleme
 • Dizilerden Bilgi Okuma
 • Arayler Üzerinde Gezinme
 • Superglobal Diziler
 • İki Boyutlu Diziler
 • Diziler Üzerinde İşlem Yapan Fonksiyonlar
Modül 04: PHP ve HTML Form’ları
 • HTML Formları
 • HTML Formlarının İşleyişleri
 • Form Değişkenleri
 • PHP ile Form Değişkenleri Üzerinde İşlemler
Modül 05: Katar (String) İşlemleri
 • Düzenleme
 • Birleştirme
 • magic_quotes_gpc
 • magic_quotes_runtime
 • “Magic Quotes” Nedir?
Modül 06: Fonksiyon Yazımı ve Kodun Tekrar Kullanımı
 • Dosya Ekleme
 • require
 • require_once
 • auto_prepend_file ve auto_append_file komutları
 • Kullanıcı Fonksiyonları
 • Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma
 • Varsayılan Değer
 • Form İşleme
Modül 07: Basit  SELECT  işlemleri
 • MySQL’e Giriş
 • Temel SQL Kavramları
 • Temel Select İşlemleri
 • Kayıt Sıralama
 • WHERE ve ORDER BY
 • Basit Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
Modül 08: SQL Komutları
 • Subqueries
 • Joins
 • Tablo Takma İsimleri
 • Çoklu Tablo Birleştirme
 • Unions
Modül 09: MySQL ile Kayıt Ekleme, Silme ve Güncelleme
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
Modül 10: Bilgileri Yönetme
 • Veritabanı Sorguları
 • mysqli Fonksiyonu ve Özellikleri
 • PHP ile Ekleme ve Güncelleme 
Modül 11: Oturum (Session) Yönetimi ve Çerezler (Cookies)
 • Oturum Yönetimi
 • Oturum Ayarlama
 • Oturum Fonksiyonları
 • Çerezler
Modül 12: Dosya Yönetim Sistemi
 • Dosya Açma
 • Dosyadan Okuma
 • Dosyaya Yazma
 • Dosya Kitleme
 • HTML Form’lar üzerinden Dosya Yükleme

Eğitim Materyalleri

Eğitim öncesinde ders notları verilecek, ayrıca eğitim sırasında kurulumlar için gerekli olan ortam (CD, DVD vb) ve/veya disk imajı katılımcılara dağıtılacak. Eğitim içeriğindeki uygulamaların katılımcılar tarafından denenmesi sağlanacaktır.

Sertifikasyon

Katılımcılara katılım sertifikası dağıtılacaktır.