PFE601 Temel JAVA

Temel Java Eğitimi, Java dili ve programlama konusunda az tecrübesi olan ya da hiç tecrübesi olmayan kişilere, özellikle de öğrencilere hitap etmektedir. Bu eğitim nesneye yönelik programlamayı, Java’daki anahtar kelimeleri ve Java Programlama Dili'nin yapısını öğretir ve basit Java Teknolojisi programları yazmak için adımları anlatır. Eğitim nesneye yönelik programlama kavramını öğretme ile başlıyor ve nesneye yönelik analiz, Java Teknolojisi ile ilgili tasarımın pratiği ile devam ediyor. Bu bir programlamaya giriş ve ileri düzey java eğitimi için hazırlık niteliği taşır.

KİMLER ALMALI?

Bu eğitimden yararlanabilecek öğrenciler sadece temel matematik, mantık, analitik problem çözme yeteneğine sahip ve Java Programlama dilini öğrenmek isteyenlerdir. Bu öğrencilere web geliştiricileri, teknik müdürleri, teknik programlama altyapısı olmayan yani sistem yöneticileri ve genel programcılar gibi kişileri dahil edebiliriz. Bu eğitime ayrıca programlamaya yeni başlayanların da katılması önerilmektedir. Bu kişiler nesneye yönelik olmayan programlamada alt yapısı olmayanlardır (C geliştiricileri gibi). Bu eğitim onlar için de yararlı olacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

Önerilen eğitim süresi 10 gün, toplam 60 saattir.

KATILIMCI ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ

 • Dosya yaratmak ya da eklemek için dosya düzenleyicisini kullanabilme
 • Internet tarayıcıyı ve interneti kullanabilme
 • Mantık problemlerini çözebilme
 • Değişkenlerin kavramlarını tanımlayabilme
 • Az da olsa programlama tecrübesine sahip olma
 • Az da olsa uygulama tecrübesine sahip olma

Amaç

Katılımcıların belirtilen yeteneklere sahip olmaları amaçlanmıştır.

 • Nesnelerin problemdeki etkilerini tesbit edebilme.
 • Problem etki alanı için sınıf tanımlayabilme.
 • Sınıf diyagramları üzerine kurulmuş temel Java sınıflarını geliştirebilme.
 • Java ürün gruplarını tanımlayabilme ve ürün yaşam döngüsünün safhalarını listeleyebilme.
 • Problemi analiz etme ve problemi çözmek için sınıflar tanımlayabilme.
 • İlkel data çeşitlerini kullanabilme ve bunları değişkenlerin içinde depolayabilme.
 • Nesne referanslarını kullanarak nesneye yönelik tekrar kullanımı kanıtlayabilme.
 • Operatörleri kullanabilme ve yapılara karar verebilme.
 • Döngü yapılarını kullanabilme.
 • Fonksiyon (method) geliştirebilme ve metodları kullanabilme.
 • Paketleme (encapsulation) yapılarını uygulayabilme.
 • Bir boyutlu ve çok boyutlu diziler oluşturabilme.
 • Kalıtımı (inheritance) uzantı sınıflarına gerçekleştirebilme.
 • Nesneye yönelik programlamanın anahtar kavramlarını kavrama ve kullanabilme.

Konu Başlıkları

Modül 1: Nesneler
 • Soyutlamayı tanımlama ve soyutlama nesne yönlendirmede nasıl kullanılır.
 • Problem etki alanından nesneleri ve nesne olmayanları tanımlama.
 • Nesne paketlemesini (encapsulation) tanımlama.
Modül 2: Sınıflar
 • Benzer nitelik ve sınıflardaki ortak işlemlerin nesnelerini gruplandırmak.
 • Sınıfların tanımlanmış nesneler için nasıl kullanıldığını açıklamak.
 • Kalıtımı tanımlama ve yazılımın tekrar kullanımı ile ilişkisini açıklama.
 • Genellemeleri ve özelleşmeleri tanımlama ve bunların kalıtımla ilişkilerini tanımlama.
 • Polimorfizmi tanımlama ve kalıtımın polimorfizmi nasıl desteklediğini açıklama.
 • Soyut sınıfı tanımlama.
Modül 03: Nesne Etkileşimi
 • Nesnelerin kendi aralarında mesajlaşma yoluyla nasıl haberleştiklerini açıklama.
 • İletişim ve oluşumları tanımlama.
 • İki nesne arasında olan ilişkinin iletişim (association) mi yoksa oluşum(composition) mu olduğuna karar verme.
 • Bir nesnenin yaşam zamanını iletişim (association) ve oluşumlara(composition) dikkat ederek tanımlama.
Modül 04: Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım (UML kullanarak)
 • Problemin etki alanında kurulmuş olaylar “use cases” oluşturmak.
 • Bir kullanılan durum(use case) için ikili diyagramlar oluşturmak.
 • Problemin etki alanı için sınıf diyagramı oluşturmak.
 • Bir kullanılan durum(use case) için aktivite diyagramı oluşturmak.
 • Sınıf diyagramı için kod sınıfı bildirimi.
Modül 05: Java Teknolojisini Açıklama
 • Java Programlama Dilinin anahtar kavramlarını açıklama.
 • 3 Java Teknolojisi ürünü gruplarını listeleme.
 • Ürün ömrü çemberinin, ilkel değişkenlerinin her bir 7 bölümünü özetleme.
Modül 06: Problem Analizi ve Çözüm Tasarlama
 • Problemi analiz ederken nesne yönelimli analizi kullanma.
 • Nesnelerin belirlenerek sınıf tasarımlarının yapılması.
Modül 07: Bir Java Teknolojisi Programını Geliştirmek ve Denemek
 • Java Programlama Dilinde 4 bileşeni saptama.
 • Java teknolojisi programını genel satırdan “main” methodunu kullanarak test sınıfında çalıştırmak.
 • Bir java programını derlemek ve çalıştırmak.
Modül 08: Kullanılan Değişkeni Tanımlamak, Başa Döndürmek(initializing)
 • Değişkenler ve değişkenleri tanımlama.
 • Java programlama dilindeki 8 ilkel bilgi çeşitlerini listeleme.
 • Tanımlamayı, ilklendirme(initializing) ve sabitleri; Java programlama dilinin kılavuzuna ve kod standartlarına uyumlu hale getirme.
 • Operatörler kullanarak değişken değerlerini değiştirme.
Modül 09: Nesne Kullanma ve Oluşturma
 • Nesne değişken referansını tanımlamak, örnekle desteklemek, oluşturma (instantiate) ve ilklendirme örnekleri (initialize).
 • Nesne referans değişkenlerinin kullanımı.
 • Java yazılım geliştirici kitinin içerdiği sınıflardan “String” sınıfını kullanma.
 • Bu uygulama programı arayüzü (API) içinde olan diğer sınıfları öğrenmek için Java 2 platformu sürümü(J2EE) sınıf kütüphanesini kullanmak.
Modül 10: Operatör Kullanımı ve Denetim-Karar Vericiler
 • Koşullu ve ilişkisel operatörleri saptamak.
 • if ve if/else denetimi oluşturmak.
 • Switch denetimi kullanmak.
Modül 11: Döngü Denetimi Kullanma
 • While döngüleri oluşturmak.
 • for döngüleri geliştirmek.
 • do/while döngüleri oluşturmak.
Modül 12: Metod Geliştirme ve Kullanma
 • Metodun avantajlarını tanımlama ve işçi ve metod çağırmayı tanımlama
 • Metod tanımlama ve başvurma.
 • Nesne ve durağan metodları karşılaştırma.
 • “Overloaded” metod kullanma.
Modül 13: Gerçekleştirme Encapsulation ve Denetim
 • Bilgi korumada “encapsulation” kullanma.
 • Başa döndürmeye denetim oluşturma.
Modül 14: Dizi oluşturma ve Kullanma
 • Tek boyutlu dizi geliştirme.
 • Dizi değeri düzenlemeye uzunluk özniteliği ve döngü kullanma.
 • Programda kullanmak için argümanı/parametreleri “main” metoda geçirme.
 • 2 boyutlu dizi tanımlama.
Modül 15: Kalıtımı Gerçekleştirme
 • Tanımlama ve Kalıtımın kullanımını test etme.
 • Soyutlamayı (abstraction) anlatma.
 • Kodunuzdaki kullanılmış sınıf kütüphanelerini açıkça saptanması ve değerlendirilmesi.

Eğitim Materyalleri

Eğitim öncesinde ders notları verilecek, ayrıca eğitim sırasında kurulumlar için gerekli olan ortam (CD, DVD vb) ve/veya disk imajı katılımcılara dağıtılacak. Eğitim içeriğindeki uygulamaların katılımcılar tarafından denenmesi sağlanacaktır.

Sertifikasyon

Katılımcılara katılım sertifikası dağıtılacaktır.