PFE133 Bilişim Hukuku Eğitimleri

Temel Bilişim Hukuku eğitimini, saldırı yöntemleri, delillendirme ve süreçleri öğrenin. Toplumda meydana gelen bu değişimin en önemli yansımalarından biri hiç kuşkusuz Hukuk alanında kendini gösteriyor. Teknolojinin insan hayatına bu denli girmesi alışageldiğimiz hukuki problemleri de karmaşıklaştırıyor. Dijital aktivizm, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, dijital alanda fikri ve sinai haklar, sanal mülkiyet, bilişim suçu, dijital delil ve bezeri kavramlarla gün geçtikçe daha çok karşılaşıyoruz. Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ve buna karşı oluşturulan yeni regülasyonlar sebebi ile şirketlerin ve sistem yönetim uzmanlarının kendilerini olabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlaması gerekiyor.

KİMLER ALMALI?

Eğitim programı temel olarak bu alanda uzmanlaşmak isteyen avukatlara, stajyer avukatlara, akademisyenlere ve bilişim uzmanlarına açıktır. Ayrıca Bilgi Güvenliği Uzmanları, Sosyal Medya İçerik Danışmanları, İnternet Girişimcileri, Adli Bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyenler, Bilirkişiler, Marka Danışmanları ve Reklamcılar eğitim programına katılabilir. Eğitim programı şirketlerin tabi oldukları regülasyonlara göre ayrıca detaylandırılabilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ

Önerilen eğitim süresi 4 gün, toplam 24 saattir.

KATILIMCI ÖN BİLGİ GEREKSİNİMİ

Bilişim uzmanlarına yönelik hazırlanan eğitimlerde katılımcıların, giriş seviyesinde sistem yöneticiliği bilgisi olması gerekmektedir. Şirket yöneticileri, danışmanlar ve hukukçulara yönelik düzenlendiğinde ise genel internet teknolojileri konusunda temel bilgi sahibi olmak yeterlidir.

Amaç

Bilişim ile ilgili temel güvenlik konularının öğrenilmesi, saldırganların ruh hali ve saldırı süreçlerinin analizi, saldırı belirleme sistemlerine aşinalığın sağlanması, hukuksal yapı konusunda bilgi birikiminin artırılması.

Konu Başlıkları

 • Güvenliğin tanımı
 • Bilişim Güvenliği
 • Açıklar, zaafiyetler
 • Sosyal mühendislik
 • Saldırı süreci
 • Ağa karşı yapılan saldırılar
 • Parola saldırıları
 • Saldırı belirleme sistemleri
 • Kayıt sistemleri (Olay ve kayıt izleme sistemleri)
 • Saldırılara karşı hukuksal durum
 • 5651 sayılı yasa ile ilgili sorumluluklar
 • PCI DSS açısından yapılması gerekenler
 • Basel, Basel II uyumluluğu ile ilgili yükümlülükler ve yapılması gerekenler
 • ISO 27001 açısından yapılması gerekenler
 • HIPAA ve diğer standartlar açısından yapılması gerekenler

Eğitim Materyalleri

Eğitim öncesinde ders notları verilecek, ayrıca eğitim sırasında kurulumlar için gerekli olan ortam (CD, DVD vb) ve/veya disk imajı katılımcılara dağıtılacak. Eğitim içeriğindeki uygulamaların katılımcılar tarafından denenmesi sağlanacaktır.

Sertifikasyon

Katılımcılara katılım sertifikası dağıtılacaktır.