PHP ve MySQL

PFE701 kapsamında veritabanına sahip internet sitelerini ve mobil uygulamaların PHP ve MySQL kullanarak geliştirilmesine değinilecektir. Eğitim, Temel SQL bilgilerini de kapsar. PHP'nin gelişimi sunucu-taraflı programlamaya odaklanmışsa, çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan araçlara da sahiptir [...]

Temel Java

PFE601 Java dili ve programlama konusunda az tecrübesi olan ya da hiç tecrübesi olmayan kişilere, özellikle de öğrencilere hitap etmektedir. Bu eğitim nesneye yönelik programlamayı, Java’daki anahtar kelimeleri ve Java Programlama Dili'nin yapısını öğretir ve basit Java Teknolojisi programları yazmak için adımları anlatır. Eğitim nesneye yönelik programlama kavramını öğretme ile başlıyor ve nesneye yönelik analiz, Java Teknolojisi ile ilgili tasarımın pratiği ile devam ediyor. Bu bir programlama giriş ve ileri düzey java eğitimi için hazırlık niteliği taşır [...]

İleri Düzey Java

PFE603 Java™ Programlama dili eğitimi öğrencilere; Java programlama dili söz dizimi hakkında bilgi verir; Java diliyle programlama, nesneye yönelik programlama ve grafiksel arayüz tasarımının oluşturulması, istisnalar (exceptions), dosya giriş çıkışları, thread’ler ve ağ kurulumu hakkında da bilgilerle içerir. Programcılar nesneye yönelim kavramlarına alışır ve Java teknolojisi uygulamalarını nasıl geliştireceğini öğrenirler. Eğitim Java™ 2 yazılım geliştirme sürümünü kullanır (Java™ 2 SDK) [...]

PostgreSQL Temelleri Eğitimi

PFE721 kapsamında ayrıntılı olarak PostgreSQL incelenecektir. Kurulum, index kavramı, kullanıcı ve yetki işlemleri, PostgreSQL'de Veritabanı Yaratma, Yedekleme, veritabanı bakımı ve bakım araçları, komut satırı araçları gibi konular anlatılacaktır. Konular örneklerle iyice pekiştirilerek eğitim tamamlanır.

PostgreSQL Sistem Yöneticisi Eğitimi

PFE723 kapsamında ayrıntılı olarak PostgreSQL incelenecektir. Partititoning , İleri düzey Kurulum, Yapılandırma & Erişim Dosyaları, Bgwriter ve Checkpointer, PostgreSQL Bakım ve Autovacuum, Statistic Collector Kavramı, Transaction ve Lock Kavramı gibi konular anlatılacaktır. Konular örneklerle iyice pekiştirilerek eğitim tamamlanır.

PostgreSQL İleri Sistem Yöneticisi Eğitimi

PFE725 kapsamında ayrıntılı olarak PostgreSQL incelenecektir. Yedekleme, Arşivleme Mekanizması & WAL Shipping ve Streaming Replikasyon & Hot Standby kavramı anlatılacaktır. Konular örneklerle iyice pekiştirilerek eğitim tamamlanır.

Bilişim Hukuku Eğitimleri

PFE133 Bilişim ile ilgili temel güvenlik konularının öğrenilmesi, saldırganların ruh hali ve saldırı süreçlerinin analizi, saldırı belirleme sistemlerine aşinalığın sağlanması, hukuksal yapı konusunda bilgi birikiminin artırılmasını amaçlar. Regülasyonlar açısından çalışan ve yöneticilerin bilişim suçları durumunda sorumlulukları ve/veya alabilecekleri cezalar, almaları gereken önlemler tartışılmaktadır [...]

Adli Bilişim Eğitimleri

PFE811 Katılımcının; adli incelemelerin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmek, adli raporlamanın nasıl olması gerektiğini anlatmak, saldırgan bakış açısını göstermek, delillerin nasıl elde edildiğini anlamak, ilgili kanunları öğrenmeyi kapsar. [...]