Açık Kaynak için sözümüz

yüzlerce şirkete destek verip onları kurumsal düzeyde bir açık kaynak kullanımına uyarlamaktır

bu vizyon ile Profelis açık kaynak kod pazarında Türkiye'deki lider pozisyonunu korumayı hedefler